Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Marcel Bobor – GreBlu, Júliusa Fučíka 80/4, 962 31 Sliač, IČO: 53229231, DIČ: 1077736220. (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručenie - Marcel Bobor – GreBlu, Júliusa Fučíka 80/4, 962 31 Sliač, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty - info@neroli.sk telefón +421 917 297 372
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy www.biznisweb.sk (prevádzkovateľ eshopového systému ), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Facebook Inc, Slovenská pošta a Zásielkovňa ( ako prepravcovia balíkov ), Rebes s.r.o. ( účtovníctvo )

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-maily info@neroli.sk
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Žiadosť o uplatnenie práv stiahnete tu!


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2021
Marcel Bobor – GreBlu, Júliusa Fučíka 80/4, 962 31 Sliač, IČO: 53229231, DIČ: 1077736220.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info